Adres & Locatie | Over Introspectief | Referenties | Inschrijven

Coaching


Introspectief biedt praktijkgerichte coachingstrajecten aan op het
gebied van persoonlijke effectiviteit en/of leiderschap.

De rol van de coach is tweeledig van aard:
... enerzijds confronterend door het voorhouden van een spiegel,
... anderzijds steunend en stimulerend door praktische hulpmiddelen
en technieken aan te leren.

Voor wie is coaching geschikt?


Voor iedereen, die ...
• de eigen prestatie wil verbeteren
• zijn/haar leiderschapsvaardigheden wil verbeteren
• zelf beter wil functioneren
• eigen knelpunten wil bespreken en oplossen
• persoonlijke begeleiding nodig heeft bij problemen op het werk
• beter wil omgaan met conflicten en lastige situaties
• niet begrijpt waarom steeds dezelfde knelpunten in het werk
voorkomen

Wat kunt u verwachten van de coaching?


Naast het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren
(introspectie), worden nieuwe vaardigheden geleerd om het
functioneren te verbeteren (een nieuw perspectief). De trajecten
kenmerken zich door veel interactie tussen coach en deelnemer.
Eigen situaties en voorbeelden staan bij coaching centraal. Wan-
neer dit wenselijk is, nemen we de rollenspellen op video op.

Tijdens de bijeenkomsten worden (huiswerk)opdrachten afge-
gesproken, die tussentijds in de eigen omgeving worden uitge-
voerd. Na de sessie gaat de gecoachte dus direct met opdrachten
aan de slag om zelf te oefenen met nieuwe technieken en
vaardigheden. Dit heeft tot doel om daadwerkelijk gedragsmatige
veranderingen te bewerkstelligen.

Tarieven Coaching


Euro 450, - exclusief BTW per dagdeel.
Vooraf wordt vastgesteld hoe lang de coaching duurt en welke
leerdoelen gerealiseerd dienen te worden.

Meer weten? Advies nodig?


Neem contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!.