Adres & Locatie | Over Introspectief | Referenties | Inschrijven

De Persoonlijk Profiel Analyse


Soms is het belangrijk medewerkers te testen om zo meer inzicht
te krijgen in hun specifieke kwaliteiten en mogelijkheden. De Per-
soonlijk Profiel Analyse is een onderzoek waarmee inzicht wordt
verkregen in kennis, vaardigheden en werkhouding van de mede-
werker
.

De Persoonlijk Profiel Analyse en uw opleidingsvraag


Regelmatig zetten wij de Persoonlijk Profiel Analyse voorafgaand
aan een opleidingstraject in. Wij brengen dan de specifieke trai-
nings- of coachingsbehoefte op objectieve wijze in kaart, waarna wij
suggesties doen op het gebied van opleiding, training of coaching.

Inhoud van de Persoonlijk Profiel Analyse


Om een compleet beeld te krijgen van concrete capaciteiten, kennis,
vaardigheden en houding, is het noodzakelijk diverse technieken en
methoden te gebruiken. De Persoonlijk Profiel Analsye omvat daar-
om een combinatie van de volgende instrumenten:
• een test om het abstractieniveau te meten
• minimaal 1 interview
• psychologische vragenlijsten
• praktijksituaties/rollenspelen en observaties
• specifieke opdrachten die betrekking hebben op de functie

Opzet van de Persoonlijk Profiel Analyse


Het onderzoek wordt individueel afgenomen en neemt circa 1 dag-
deel in beslag. Wij stellen een persoonlijk programma samen. De
opdrachtgever kan hierbij aangeven welke aspecten bijvoorbeeld
extra aandacht moeten krijgen. Bij een verkoper bijvoorbeeld ligt
de nadruk op commerciële vaardigheden. Bij een beleidsmede-
werker op politieke gevoeligheid en schrijfvaardigheden, terwijl bij
een manager de nadruk wellicht ligt op de stijl van leidinggeven,
het motiveren van medewerkers en het omgaan met conflicten.

Rapportage


Op basis van de resultaten van het onderzoek schrijven wij een rap-
port. De opdrachtgever en de medewerker krijgen hiervan beiden
een exemplaar. In het rapport beschrijven wij in hoeverre capacitei-
ten, werkhouding en persoonlijkheid van de medewerker aanslui-
ten op de eisen van de functie. In het advies, geven wij aan-
bevelingen voor verticale of horizontale doorgroeimogelijkheden
binnen de organisatie. Tot slot worden aanbevelingen gedaan om
het functioneren te verbeteren.

Tarieven Persoonlijk Profiel Analyse


Uw investering voor de PPA bedraagt Euro 950,- exclusief BTW,
inclusief rapportage.

Meer weten? Advies nodig?


Neem contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!.