Adres & Locatie | Over Introspectief | Referenties | Inschrijven

LIVE-Training


Het Leerplan Individule Verbetering Effectiviteit (LIVE) is één van
onze kernproducten. In de LIVE-training leer je om meer vanuit persoonlijk leiderschap de regie te nemen over je eigen leven en hoofd en hart met elkaar te verbinden. Door het aanleren van praktische vaardigheden kun je daarnaast beter omgaan met knelpunten op je werk en in je privé leven.


Voor wie is deze training bestemd?


Voor iedereen, die ...
• vaak vanuit verantwoordelijkheid leeft en minder vanuit gevoel
• zich regelmatig moe of ontevreden voelt
• hoge doelen stelt en daardoor wel eens over eigen grenzen heen
  gaat
• vaak voor iedereen klaar staat en daardoor regelmatig druk
  ervaart
• enthousiast is over het werk en daardoor soms te lang doorgaat
• moeite heeft voor zichzelf op te komen en conflicten uit de weg
  gaat
• niet eenvoudig néé verkoopt en hierdoor te veel hooi op de vork
  neemt
• hoge kwaliteitseisen stelt hetgeen tot perfectionisme leidt

Wat kunt u verwachten van deze training?


U krijgt diverse opdrachten om uzelf assertief te leren presenteren,
uw eigen grenzen aan te geven, uw inzet te leren doseren en op een
prettige wijze om te gaan met conflicten. U bespreekt met de andere
deelnemers uw eigen gedrag en de resultaten van de opdrachten die
u heeft uitgevoerd. Door de beperkte groepsgrootte heeft u voldoen-
de gelegenheid zelf te oefenen met nieuwe technieken en eigen
aandachtspunten te bespreken.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
1. Assertiviteit, wat is dat?
2. Werken aan een positief zelfbeeld
3. Rationeel Emotionele Training (RET)
4. Kernkwaliteiten
5. Leren loslaten
6. Omgaan met hoge werkdruk: Time-Management
7. Omgaan met conflicten
8. De finish: een nieuwe start!


Datum en duur LIVE-Training


De training omvat 4 bijeenkomsten (= 8 dagdelen) en vindt plaats:
- 12 september 2017
- 26 september 2017
- 10 oktober 2017
- 24 oktober 2017
De training duurt van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Tarieven LIVE-Training


Euro 750, - exclusief BTW, inclusief studiemateriaal (boek of cursusmap), lunch en consumpties. Studiebelasting per bijeenkomst circa 4 uur voorbereidende en praktijkopdrachten.
 Schrijf direct in ››


Meer weten? Advies nodig?


Neem contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.