Eigenaarschap krijgen voor een open aanspreekcultuur 

Ik wil graag dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen rol en taken, enthousiast meewerkt aan de organisatiedoelen, maar ook elkaar durft aan te spreken op inhoud en gedrag.

In veel organisaties is er behoefte aan een nieuwe cultuur, waarin collega’s zelfsturend vermogen hebben, zelf verantwoording nemen voor de inhoud van het werk, durven te beslissen en dit ook afstemmen met anderen. In één woord gezegd: Persoonlijk eigenaarschap.


Elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn

De realiteit is dat veel mensen het niet makkelijk vinden om met elkaar lastige zaken bespreken. Het voelt te kwetsbaar. De angst voor gedoe, conflicten of zelfs afrekening belemmert om dingen open te bespreken. Dit zorgt voor gevoelens van onveiligheid en reacties als vechten, vluchten of verlammen. Leidinggevenden stoeien hier vaak mee. Hoe kan ik collega's op positieve wijze bewegen zelf anderen aan te spreken zonder gedoe of drama’s in de communicatie?


Cultuurverandering

Introspectief heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties naar een cultuur waarin ieder persoonlijk eigenaarschap toont voor het werk én voor de communicatie. Wij ondersteunen u hier graag bij.

Uit de drama driehoek stappen

Communiceren en samenwerken vanuit de drama driehoek is een ramp als het gaat om persoonlijk eigenaarschap. Medewerkers wijzen naar anderen op een verwijtende manier (aanklagers) of ‘duiken’ juist weg om zo onzichtbaar mogelijk door de organisatie te schuiven (slachtoffers) . Anderen trekken juist te veel verantwoordelijkheid (de redder) naar zich toe en ontnemen daardoor soms het eigenaarschap van de ander. Introspectief geeft inzicht in communicatiepatronen vanuit de drama driehoek en leert ieder te communiceren op een gelijkwaardige en professionele manier.


Borging van de cultuurverandering 

Wij helpen u het gewenste gedrag te trainen en leren managers te coachen op training en ontwikkeling van de medewerkers. De leidinggevenden krijgen vervolgens een actieve rol tijdens het trainen van hun collega's zodat zij geleidelijk de rol van de trainer over kunnen nemen. Tenslotte wordt besproken hoe in de teams collega's zelf ook eigenaarschap kunnen tonen voor een blijvende cultuurverandering. Deze unieke aanpak zorgt voor borging van de nieuwe cultuur op lange termijn.


Kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek

Graag zijn wij bereid om met u van gedachten te wisselen over wat Introspectief in uw specifieke situatie voor u zou kunnen betekenen. Een oriënterend gesprek is kosteloos en verplicht u tot niets.