Coachen op persoonlijk eigenaarschap 

Deze tijd vraagt veel van mensen. De wereld verandert steeds sneller. Dit vraagt van ieder flexibiliteit, aanpassingsvermogen en het vermogen om op een professionele manier ‘voor jezelf te staan’ en voor jezelf te kunnen zorgen. Voortdurend je nek uitsteken dus en verantwoording nemen voor jezelf, jouw eigen gedrag, jouw loopbaan en voor jouw bijdrage aan de organisatiedoelen. In één woord gezegd: Persoonlijk eigenaarschap.

De realiteit is dat veel mensen het lastig vinden om zelf voor dingen te staan. Ze wijzen naar anderen of vragen veel bevestiging of toestemming. Anderen ‘duiken’ weg en schuiven zo onzichtbaar mogelijk door de organisatie. In veel organisaties is er behoefte aan een nieuwe cultuur, waarin collega’s zelfsturend vermogen hebben, zelf verantwoording nemen voor beslissingen en dit afstemmen met anderen.


Elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn

De realiteit is dat veel mensen het niet makkelijk vinden om met elkaar lastige zaken bespreken. Het voelt te kwetsbaar. De angst voor gedoe, conflicten of zelfs afrekening belemmert om dingen open te bespreken. Dit zorgt voor gevoelens van onveiligheid en reacties als vechten, vluchten of verlammen. Leidinggevenden stoeien hier vaak mee. Hoe kan ik collega's op positieve wijze bewegen zelf anderen aan te spreken zonder gedoe of drama’s in de communicatie?


Coachen op cultuurverandering

Introspectief heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties naar een cultuur waarin ieder persoonlijk eigenaarschap toont voor het werk én voor de communicatie. Wij ondersteunen u hier graag bij.


Leidinggevenden stoeien hier vaak mee. Hoe kan ik mijn invloedscirkel vergroten en collega’s op een positieve wijze bewegen zelf verantwoording te nemen voor hun werk, hun leven en hun stijl van communicatie? Hoe zorg ik dat anderen hier ook enthousiast over worden? En hoe maak ik dit bespreekbaar zonder gedoe of drama’s in de communicatie?Nuchter, praktisch en resultaatgericht 

Theorie wordt kort besproken, waarna ieder direct gaat oefenen met nieuwe technieken en vaardigheden. Tussen de bijeenkomsten in vragen wij de geleerde technieken toe te passen. De training vindt in het team plaats waardoor er onmiddellijk resultaat is in de praktijk.  


Kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek

Graag zijn wij bereid om met u van gedachten te wisselen over wat Introspectief in uw specifieke situatie voor u zou kunnen betekenen. Een oriënterend gesprek is kosteloos en verplicht u tot niets.

Preview