Weerstand ombuigen naar acceptatie

Cultuurverandering roept regelmatig weerstand op in de organisatie. Onbekendheid over nut en noodzaak, maar ook angst om niet te kunnen voldoen aan veranderende eisen en wensen kunnen hieraan ten grondslag liggen. 

  • Ik ben bang voor weerstand als ik veranderingen wil doorvoeren..
  • Hoe kan ik anderen enthousiast maken over mijn ideeën?
  • Hoe stuur ik op acceptatie als de ander met z`n hakken in het zand zit?


Weerstand ombuigen naar eigenaarschap in teams

Om organisaties te ondersteunen bij het doorvoeren van veranderingen biedt Introspectief trainingen aan waarin technieken worden geleerd om goed door te vragen naar de oorzaak van de weerstand, de ander oplossingen te laten bedenken en op acceptatie en eigenaarschap te sturen. We werken hier in een gelaagd model. Dus eerst worden managers getraind en daarna pas de teams.


Wat kun je verwachten in de training?

De training omvat 3 bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Uitingsvormen en achterliggende drijfveer van het begrip weerstand
  • Vijf verschillende stijlen om met weerstand om te gaan
  • Inzicht in eigen voorkeursstijl om met weerstand of bezwaren om te gaan
  • Honoreren en waarderen van bezwaren en een open cultuur creëren
  • Exploreren met behulp van open vragen en de LSD techniek
  • Win-win oplossing te vinden bij tegengestelde belangen of meningen
  • Op acceptatie en eigenaarschap sturen en SMART afsluiten 


Vooraf vult ieder een vragenlijst in. De theorie hierachter bespreken we tijdens de eerste sessie waarna we ingaan op de eigen voorkeursstijl. Wat is het effect van deze stijl?  Wanneer is die stijl handig? Wanneer is dat niet effectief? Vervolgens gaan we direct oefenen met het ombuigen van weerstand naar acceptatie om zo op eigenaarschap in het team te sturen. 

Nuchter, praktisch en resultaatgericht 

Theorie wordt kort besproken, waarna ieder direct gaat oefenen met nieuwe technieken en vaardigheden. Tussen de bijeenkomsten in vragen wij de geleerde technieken toe te passen. De training vindt in het team plaats waardoor er onmiddellijk resultaat is in de praktijk.  


Kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek

Graag zijn wij bereid om met u van gedachten te wisselen over wat Introspectief in uw specifieke situatie voor u zou kunnen betekenen. Een oriënterend gesprek is kosteloos en verplicht u tot niets.