Oplossingsgericht werken als team

Vergaderingen kunnen eindeloos lang duren zonder concrete oplossingen, afspraken of acties als resultaat. Ook ontstaat er soms een sfeer waarin vooral op knelpunten wordt gefocust. 

Hoe kun je als team leren oplossingsgericht en snel tot concrete resultaten te komen? Hoe zorg je ervoor dat je op een vlotte en prettige manier verschillen van mening in kaart brengt, met een concreet actieplan afsluit en op het eigenaarschap bij de ander stuurt? 

Deze workshop ondersteunt jou en jouw team in het aanleren van nieuwe technieken op dit gebied.


Wat kun je verwachten?

Tijdens de training wordt geoefend met de 2 technieken; de moderator methode en exploreren.

  • In leiderschap stappen en een concreet knelpunt of verandering benoemen
  • Open vragen stellen om snel meningen te inventariseren
  • Honoreren en waarderen van persoonlijke inbreng door sleutelwoorden te herhalen
  • De ander zelf met oplossingen laten komen, bij modereren de groep zelf laten clusteren
  • Met open vragen naar oplossingen en plan van aanpak vragen
  • SMART afsluiten en voortgangsbewaking vaststellen

Veel zelf oefenen door de beperkte groepsgrootte!

Theorie wordt kort besproken, waarna je direct zelf gaat oefenen met nieuwe technieken en vaardigheden. Tussen de bijeenkomsten in vragen wij je de geleerde technieken direct in de praktijk toe te passen. De training vindt plaats in kleine groepjes (minimaal 4 en maximaal 9 deelnemers) waardoor je situaties uit de eigen organisatie kan inbrengen en bespreken. Hierdoor zie je onmiddellijk resultaat van de training.  


Jouw investering

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 1 dagdeel. Voorbereidende en praktijkopdrachten kosten circa 4 uur. Je investering hiervoor bedraagt €  395- , inclusief consumpties en boek. Je ontvangt hierbij het boek “Kijk nog een achterom als je vooruit wilt in je organisatie”.  

Preview

Agenda

Omschrijving Locatie Tarief Extra informatie Datum
Oplossingsgericht werken als team Vaassen €395,- (incl. BTW) 2 bijeenkomsten van 1 dagdeel: 2 en 16 april 2022 04-02-2022

Inschrijven