Sturing geven aan het zelfsturend team 

Soms voelt het aan als paradox. Je wilt dat professionals zelf verantwoording nemen voor taakinhoud en bijdrage aan de organisatiedoelen. En dan toch sturen en doelen opleggen van bovenaf? Waar ligt ieders verantwoordelijkheid? Wat kan ik loslaten en waar geef ik sturing?

Organisaties hebben behoefte aan collega’s die zelfsturend vermogen hebben, zelf beslissingen nemen en dit ook afstemmen op de organisatiedoelen. Komt dat even goed uit! Professionals hebben zelf vaak prima ideeën over de manier, waarop zaken aangepakt moeten worden. De professional wil graag ruimte krijgen voor eigen ideeën en eigen invulling, maar heeft ook behoefte aan een duidelijk kader. Zelfsturing ontstaat niet geheel vanzelf en vraagt diverse vaardigheden van elk teamlid die niet vanzelfsprekend ontwikkeld zijn. Met behulp van deze training begeleiden wij teams naar zelfsturing.


Wat kun je verwachten?

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Kenmerken van zelfsturende teams: succes en faalfactoren. 
  • Hoe leren wij zelf doelen SMART te maken en taken te verdelen?
  • Welke vaardigheden zijn noodzakelijk bij zelfsturing
  • Elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn
  • Voorkomen dat je 'redder' wordt: hulp vragen en elkaar helpen/coachen 
  • Oplossingsgericht werken
  • De win-win zoeken bij verschillen van mening of inzicht 

Veel zelf oefenen door de beperkte groepsgrootte!

De praktijk van het coachend leidinggeven staat centraal. Theorie wordt kort besproken, waarna je direct zelf gaat oefenen met nieuwe technieken en vaardigheden. Tussen de bijeenkomsten in vragen wij je de geleerde technieken direct in de praktijk toe te passen. De training vindt plaats in kleine groepjes (minimaal 4 en maximaal 9 deelnemers) waardoor je situaties uit de eigen organisatie kan inbrengen en bespreken. Hierdoor zie je onmiddellijk resultaat van de training in uw eigen werksituatie. 

Deze training kun je ook Incompany met het eigen team volgen tegen speciale tarieven.


Jouw investering

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 dagdelen en duurt van 9.30 uur tot 16.30 uur. Voorbereidende en praktijkopdrachten kosten circa 4 uur per keer. Je investering hiervoor bedraagt €  750,- , inclusief consumpties en boek. Je ontvangt hierbij het boek “Kijk nog eens achterom als je vooruit wilt in je organisatie”.