Workshop Performance management

Vanaf nu ga je zelfstandig gaat werken en worden jullie een zelfsturend team. 

Ik wil dat jij je klantgerichtheid aanpakt en je resultaten verbetert. 

Goed bedoelde zinnen die eerder tot verwarring en vragen leiden. Wat verwacht hij of zij dan precies van mij? Wat doe ik nu niet goed genoeg? Hoe moet ik klantgerichter worden? Je kunt pas persoonlijk eigenaarschap nemen als je weet wat er van je wordt verwacht en er helderheid is over het kader waarbinnen je kunt bewegen. Concrete en meetbare doelstellingen dus waar naar toe gewerkt kan worden en waarbij je gecoacht wordt op gedrag en competenties om die doelen te realiseren.  


SMART zijn in doelen en coachen op competenties 

Introspectief helpt stapsgewijs strategische ambities te vertalen in concrete operationele doelen en KPI’s te koppelen aan kernwaarden en competenties. Het uiteindelijk resultaat? Zelfsturende professionals die u als leidinggevende alleen nog nodig hebben om mee te sparren en als coach.


Stappenplan Performance-Management

Stap 1: Vaststellen resultaatafspraken / KPi's en daaraan competenties koppelen.

Stap 2: Competenties vertalen in objectief en meetbaar gedrag.

Stap 3: Leren coachen op gedrag en resultaat.

Stap 4: Beoordelen op competenties en resultaat en borgen in de HRM cyclus.

Wat kun je verwachten?

In deze workshop trainen wij leidinggevenden en HR adviseurs heldere (SMART)afspraken te formuleren over te behalen resultaten en benodigde competenties. Hierna leren we te coachen en te beoordelen op deze afspraken. De volgende vaardigheden komen aan bod:

• SMART-afspraken maken over resultaten (KPI's) en ontwikkeling.
• feedback geven op gedrag (3 G's).
• competenties vertalen in gedrag (kennis, vaardigheden en houding).
• coachen op competenties met behulp van de STAR-methode.
• beoordelen en selecteren op competenties.
• het opleidingsbeleid inrichten op de benodigde competenties.


Veel zelf oefenen door de beperkte groepsgrootte!

Theorie wordt kort besproken, waarna je direct zelf gaat oefenen met nieuwe technieken en vaardigheden. Tussen de bijeenkomsten in vragen wij je de geleerde technieken direct in de praktijk toe te passen. De training vindt plaats in kleine groepjes (minimaal 4 en maximaal 9 deelnemers) waardoor je situaties uit de eigen organisatie kan inbrengen en bespreken. Hierdoor zie je onmiddellijk resultaat van de training.  


Jouw investering

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 1 dagdeel. Voorbereidende en praktijkopdrachten kosten circa 4 uur. Je investering hiervoor bedraagt €  395- , inclusief consumpties en boek. Je ontvangt hierbij het boek “Kijk nog eens achterom als je vooruit wilt in je organisatie”.